Činnost mládeže v roce 2013

V roce 2013 jsme pokračovali s přípravou našich dětí, které navštěvují kroužek od roku 2012 a protože jsou to děti převážně ve věku kolem 6. a 7. let a v okresní lize by těžko dosahovali dobrých výsledků, připravili jsme ve spolupráci s SDH Popelín, Česká Olešná a Studená ligu do které se zapojovali družstva ze jmenovaných sborů. První dvě soutěže byly na jaře. V Popelíně 25. května kde družstvo starších bylo 1. a mladších 2., následně u nás 22.června kde bylo družstvo starších 1. a mladších 10.. Školní rok jsme ukončili výletem vlakem do Jindřichova Hradce k profesionálním hasičům a na zpívající fontánu. Družstva se zúčastnila i naší soutěže Žirovnický podzim, kde starší děti byly 10. a mladší 12. ze čtrnácti družstev. V září jsme pokračovali soutěží v České Olešné a 2. místem starších a 5. místem mladších. Poslední soutěž naší malé ligy byla ve Studené s 9. místem starších a 4. místem mladších, kde byly vyhlášeny celkové výsledky a naše starší družstvo bylo 2. a mladší 6. z celkem 11. družstev. Poslední soutěží bylo podzimní kolo Hry Plamen v Obratani, kde družstva obsadila 13. a 14. místo. Před vánocemi si děti vyrobily vánoční lampičky a adventní věnce. Rok 2013 jsme zakončili vánoční besídkou s dárky. K dnešnímu dni navštěvuje kroužek 19. Dětí.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *