17.03.2023 POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, ŽIROVNICE

Jednotka vyjížděla na žádost KOPIS HZS Kraje Vysočina k hlášenému požáru osobního vozidla v ulici Tyršova v Žirovnici. Jednotka po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu zjistila, že došlo k zakouření z motorové prostoru. Jednotka provedla ochlazení motorového prostoru a odvětrání bylo zjištěno, že došlo k technické závadě na vozidle. Po příjezdu jednotky HZS …
Pokračovat ve čtení 17.03.2023 POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, ŽIROVNICE

25.02.2023 ZIMNÍ HALOVÁ SOUTĚŽ HUMPOLEC

V sobotu 25. 2. 2023 pořádala OORM Pelhřimov ve spolupráci s SDH Jiřice halovou soutěž v disciplínách štafeta 4 x 60 m (zkrácená na 2 x 30 m x 4 úseky) a štafetu dvojic (zkrácená na 60 m). Na soutěž se z celého kraje Vysočina sjelo celkem 41 družstev mladých hasičů v kategorii mladší (ročník …
Pokračovat ve čtení 25.02.2023 ZIMNÍ HALOVÁ SOUTĚŽ HUMPOLEC

11.03.2023 TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ ŽIROVNICE

Jednotka vyjížděla na žádost KOPIS HZS kraje Vysočina k odstranění vyvráceného stromu na komunikace II. třídy č. 409 ze Žirovnice do Kamenice nad Lipou. Po příjezdu na místo události provedla jednotka rozřezání stromu, který blokoval celou šíři komunikace. Po zprůjezdnění a úklidu komunikace ukončila jednotka zásah a vrátila se zpět na základnu. Místo události: 

25. 09. 2021 SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ ZREKONSTRUOVANÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE A ŽEHNÁNÍ CISTERNOVÉHO AUTOMOBILU CAS 20 SCANIA

V sobotu 25. září 2021 se u hasičské zbrojnice v Žirovnici konala slavnostní událost, jak pro místní jednotku sboru dobrovolných hasičů, tak obyvatele našeho města. Město Žirovnice společně se Sborem dobrovolných hasičů Žirovnice uspořádalo slavnostní předání zrekonstruované hasičské zbrojnice a žehnání cisternového automobilu CAS 20 Scania. Slavnostního předání hasičské zbrojnice do užívání a žehnání cisternového …
Pokračovat ve čtení 25. 09. 2021 SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ ZREKONSTRUOVANÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE A ŽEHNÁNÍ CISTERNOVÉHO AUTOMOBILU CAS 20 SCANIA

06.07.2020 UKÁZKY DĚTSKÝ TÁBOR NOVÁ ČASTOBOŘ

V pondělí 6.7.2020 byla náš sbor společně s členy jednotky požádáni na pomoc se zajištěním soutěžního odpoledne na dětském táboře Nová Častoboř v bývalé areálu Jitřenka. Jednotka sboru dobrovolných hasičů na místě zajistila pro soutěžní odpoledne výrobu dětské pěny. Jelikož naše jednotka nedisponuje agregátem na výrobu lehké pěny, tak byl osloven sousední sbor z Počátek, …
Pokračovat ve čtení 06.07.2020 UKÁZKY DĚTSKÝ TÁBOR NOVÁ ČASTOBOŘ

11.1.2020 VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽIROVNICE

V sobotu 11.1.2020 se konala výroční valná hromada SDH Žirovnice. V letošním roce končilo 5leté volební období bývalého výboru a před členy SDH Žirovnice bylo hlavním úkolem zvolit si nové vedení SDH Žirovnice, které budou sbor zastupovat v novém volebním období. Z navrhnutých členů bylo zvoleno nové složení výboru Sboru dobrovolných hasičů Žirovnice takto:  Starosta …
Pokračovat ve čtení 11.1.2020 VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽIROVNICE

27. 04. 2019 ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE

Do stanu připraveno pro chladné počasí topení a pro děti máme připraveno několik stanovišť různých úkolů. Pouze se musíme v letošním roce omluvit, ale z důvodu suchého a větrného počasí bylo včera rozhodnuto, že se stavba velké hranice v letošním roce neuskuteční. Je připravena pouze malá hranice, aby bylo i v letošním roce provedeno “SPÁLENÍ …
Pokračovat ve čtení 27. 04. 2019 ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE

31. 4. 2017 ČARODĚJNICE S HASIČI a 140 LET HASIČŮ V ŽIROVNICI

V neděli, 30. 4. 2017 členové sboru dobrovolných hasičů Žirovnice připravili každoroční akci “ČARODĚJNICE S HASIČI” na louce u hasičské zbrojnice. V letošním roce byla u příležitosti 140 let od založení hasičů v Žirovnici připravena ukázka současné a historické techniky, kterou aktuálně využívá naše jednotka, nebo v minulosti využívala. Pro děti bylo dále připraveno několik …
Pokračovat ve čtení 31. 4. 2017 ČARODĚJNICE S HASIČI a 140 LET HASIČŮ V ŽIROVNICI

ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE S HASIČI

Sbor dobrovolných hasičů města Žirovnice si Vás a Vaše děti dovoluje pozvat dne 30. 4. 2017 od 13 hodin na „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“ na louku u hasičské zbrojnice. V letošním roce, přesněji 26. února 2017 tomu bylo přesně 140 let, co byl založen Sbor dobrovolných hasičů Žirovnice. Zakládajícími členy na první výborové schůzi našeho sboru byli pánové …
Pokračovat ve čtení ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE S HASIČI