Jednotka SDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Žirovnici je zařazena do kategorie požární ochrany jako JPO III/1. To znamená, že členové jednotky zabezpečují výjezd jednoho družstva o zmenšeném početním stavu. Jednotka musí vyjet k události do 10 minut od vyhlášení poplachu. JSDH Žirovnice je v plošném pokrytí předurčena k zásahům na dopravní nehody.

Vyhlášení poplachu jednotce probíhá prostřednictvím Krajského operačního a informačního střediska HZS kraje Vysočina. Jak je uvedeno v záložce PŘI VÝJEZDU, tak svolávání probíhá nejen akustickou sirénou, ale i pomocí SMS zprávy zaslané hasičům a voláním na mobilní telefon. Současně s vyhlášením poplachu přes SMS, probíhá vyrozumění přes aplikaci FIREPORTAL.

Momentálně je v naší jednotce celkem 24 hasičů. Hasiči absolvují pravidelné lékařské prohlídky a na konci roku prokazují způsobilost k výkonu své funkce při každoročním přezkoušení znalostí člena jednotky. Dále absolvují zdravotnická školení, výcvik pro vyprošťování osob z havarovaných vozidel, školení pro likvidaci bodavého hmyzu a nouzové otevírání dveří a oken, školení pro obsluhu motorových pil nebo výcvik nositelů dýchací techniky. Strojníci pravidelně provádí kondiční jízdy s vozidly zařazenými na výjezd.