Historie

SDH Žirovnice Právě tak jako jiná města, byla i Žirovnice postižena častými požáry. Před rokem 1877 prováděly protipožární ochranu podle purkmistrovských nařízení a podle svých regulí Čechy samy. Ty pak před rokem 1876 zakupují i první jednoduchou dřevěnou stříkačku. Po velkých požárech v letech 1852–1853 a 1874, při nichž vyhořelo celkem 112 domů z 250 stavení, sešlo se 5 – 10občanů našeho města a vedli řeči dlouhé a dlouhé. Tito jedinci, zejména ve vánoční době r. 1876 přesvědčili další občany o založení

Více v článku.