Při výjezdu

Při výjezdu …..

Zde se pokusím stručně a obecně popsat, co se přibližně děje, když se ozve siréna, nebo je poplach vyhlášen pomocí zprávy sms a volání – tzn. když je vyhlášen poplach pro naši jednotku. Jakožto kategorie JPO III musíme vyjet do 10ti minut od vyhlášení poplachu. Jen pro upřesnění – při požárním poplachu houká siréna kolísavým tónem po dobu jedné minuty – 25 sekund houká, 10 sekund klesá a 25 sekund opět houká. Od roku 2020 využívá naše jednotka k vyhlašování poplachu a svolávání členů JSDH Žirovnice výjezdovou mobilní aplikaci FIREPORT.
  • Nejprve začneme tím, že se spustí požární poplachová siréna, nebo nám je pomocí aplikace vyhlášen poplach. V Žirovnici jsou sirény dvě – jedna na budově hasičské zbrojnice, další na Základní škole. Obě požární sirény jsou spouštěny dálkově, ze KOPIS (krajské operační a informační středisko) HZS kraje Vysočina. Zároveň dojde všem členům zásahové jednotky SMS s informací o události – kam máme jet a o jakou událost se jedná (požár domu, lesa, dopravní nehoda, technická pomoc).
  • Sirénu samozřejmě většina členů zásahové jednotky uslyší a vydá se jakýmkoli možným nejrychlejším způsobem k hasičské zbrojnici. Takže někteří doběhnou, jiní dojedou na kole, auty – prostě se dostaneme k hasičské zbrojnici, jak nejrychleji to jen jde, ale BEZPEČNĚ!!! Kdo neuslyší, všimne si určitě alespoň obdržené textové zprávy.
  • Po vyhlášení poplachu mezitím dojde k automatickému zapnutí osvětlení před výjezdovými vraty a v prostorách využívaných jednotkou SDH Žirovnice, zpustí se odsávání spalin od vozidel a otevřou se vrata u techniky, která je vyslaná k dané události.
  • V budově hasičské zbrojnice se s rozvahou převlékáme do osobních ochranných prostředků apod., dle dané události. Během oblékání je už zhruba znám počet hasičů, kteří se dostavili, takže se z přítomných velitelů a řidičů určí kdo bude velet a kdo řídit (posléze obsluhovat cisternu). Řidič bez osvědčení strojníka vyjet se zásahovým vozidlem nesmí. Co se týče osvědčení – velitel jednotky a velitelé družstev musí mít příslušné školení, stejně jako mají své osvědčení strojníci a nositelé dýchací techniky (osvědčení nositele dýchací techniky má většina zásahové jednotky). Na řidiče je kladeno požadavků více – musí mít nejméně 21 let, být strojníkem, vlastnit příslušné řidičské oprávnění (na CASky je potřeba skupina “C” a podle řádu strojní služby. Každý strojník  by měl během měsíce najet minimálně 10 km (tzv. kondiční a cvičené jízdy), pokud neřídil k zásahu. Řidič potom zpravidla odpojí vozidlo od napojení vzduchu a dobíjení akumulátorů, velitel a hasiči nasednou do vozidla, velitel odesílá status (kód typické činnosti) a jednotka vyjíždí k události. Minimální počet lidí pro výjezd je 1+3 pro CAS-20 Scania (maximální počet 1+5), 1+2 pro CAS-32 T 148 a 1+8 pro DA Ford Transit.
  • Zpravidla nám celý tento proces trvá přibližně 2 – 5 minut.
  • Po výjezdu jednotky dojde automaticky k uzavření vrat a k zastřežení celé budovy hasičské zbrojnice
Průběh od vyhlášení poplachu (dojde k rozsvícení světel před výjezdovými vraty), po příjezdu členů jednotky SDH Žirovnice až po výjezd všech vozidel si můžete prohlédnout v přiloženém videu.