25. 09. 2021 SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ ZREKONSTRUOVANÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE A ŽEHNÁNÍ CISTERNOVÉHO AUTOMOBILU CAS 20 SCANIA

V sobotu 25. září 2021 se u hasičské zbrojnice v Žirovnici konala slavnostní událost, jak pro místní jednotku sboru dobrovolných hasičů, tak obyvatele našeho města. Město Žirovnice společně se Sborem dobrovolných hasičů Žirovnice uspořádalo slavnostní předání zrekonstruované hasičské zbrojnice a žehnání cisternového automobilu CAS 20 Scania.

Slavnostního předání hasičské zbrojnice do užívání a žehnání cisternového automobilu se osobně zúčastnili:

starosta města Žirovnice Mgr. Milan Šmíd,

starosta SDH Žirovnice a místostarosta města Žirovnice Radek Vopravil,

ředitel HZS ÚO Pelhřimov plk. Ing. Jiří Hörner,

bývalý generální ředitel HZS ČR generálporučík Ing. Drahoslav Ryba,

starosta OSH Pelhřimov Ing. Jan Čekal,

náměstek hejtmana Kraje Vysočina Ing. Miroslav Houška,

senátor Parlamentu ČR Ing. Jaroslav Chalupský,

poslanec Parlamentu ČR MUDr. Jiří Běhounek.

Za dodavatelskou firmu rekonstrukce budovy jednatel firmy Průmyslové a Zemědělské stavby s.r.o. pan Marek Pevný a zástupce firmy THT Polička, která byla dodavatelem cisternového automobilu Scania, pan Pavel Trnka.

Mezi dalšími účastníky nelze opomenout zástupce okolních sborů, ostatní členy sboru a širokou veřejnost, která si našla cestu na tuto slavnostní událost.

Po představení zrekonstruované budovy a vozidla, provedl kněz řeckokatolické církve pan Jaroslav Maxmilián Kašparů slavnostní žehnání cisternového automobilu a nově zrekonstruované budovy hasičské zbrojnice, poté došlo k slavnostnímu přestřižení pásky a otevření budovy pro přítomné k první veřejné prohlídce.

Nyní bych uvedl několik informací k budově hasičské zbrojnice a o novém cisternovém automobilu Scania.

O výstavbě hasičské zbrojnice na Počátecké ulici bylo rozhodnuto výborem Města Žirovnice v roce 1984 a o rok později byla stavba zahájena. Její dokončení a následné zkolaudování proběhlo 18. února 1988. V té době činily náklady na výstavbu 1.535.506 Kčs. Budova sloužila místní jednotce dobrovolných hasičů bez větších zásahů až do loňského listopadu, kdy byla budova předána dodavateli celé rekonstrukce firmě Průmyslové a Zemědělské stavby s.r.o.

Celkové náklady na rekonstrukci činily 9.845.392 Kč. Rekonstrukce byla financována z dotačního titulu Ministerstvo pro místní rozvoj, program Podpora rozvoje regionů a dotačního titulu IROP výzva číslo 36. “Stanice integrovaného záchranného systému” v celkové částce 5.775.249 Kč, zbylou částku dofinancovalo město Žirovnice ze svého rozpočtu.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice byla dokončena a budova předána Městu Žirovnice dne 23. srpna 2021.

Díky dotacím, zástupcům Města Žirovnice a mnoha hodinám příprav, se nám podařilo připravit a s dodavatelskou firmou zrealizovat moderně vybavené a fungující zázemí pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů města Žirovnice.

Hasičská zbrojnice je zcela automatizovaná. Je vybavena poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem, systémem inteligentní elektroinstalace, kamerovým systémem, odsavačem spalin od automobilů a v případě výpadku proudu je chod celé budovy zabezpečen pomocí náhradního zdroje elektrické energie. Tyto zrekonstruované prostory jsou připraveny k využití pro krizový chod města při blackautu, tedy dlouhodobém výpadku elektrického proudu.

Hasičská zbrojnice je vybavena automatickým ovládáním, které umožňuje při vyhlášení události odstřežení budovy, sepnutí osvětlení v částech určených pro členy jednotky, sepnutí odsávání spalin a automatické otevření vrat dle vyslané techniky. Po nastaveném čase dojde k automatickému uzavření vrat, zhasnutí a zastřežení budovy. V budově dále došlo k výměně oken, instalace nového systému vytápění, k zateplení stropů a výměně rozvodů vody a kanalizace. Byla provedena oprava a zateplení fasády, v garážovém stání proběhla pokládka nové betonové podlahy a došlo k vybudování zcela nového hlavního vstupu do budovy.

Nově zrekonstruovaná budova po mnoha letech poskytne hasičům odpovídající zázemí, důležité pro jejich náročnou práci.

Pořízení nového automobilu započalo 9. dubna 2018 na veřejném zasedání zastupitelstva Města Žirovnice, kde bylo schváleno podání žádosti o poskytnutí dotace na tento automobil.

Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace v rámci programu “Dotace pro jednotky SDH obcí” pro rok 2019 na pořízení nové CAS bylo vydáno 27. září 2018. Dle technické specifikace, která byla pečlivě připravena, byla vítězem veřejné zakázky a zároveň dodavatelem tohoto vozidla firma THT Polička s.r.o.

Vozidlo bylo předáno do užívání dne 31. ledna 2020. Cena vozidla byla 6.714.290,- Kč, na financování se podílelo částkou 2.500.000,- Kč Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství HZS ČR a 500.000,- Kč Kraj Vysočina. Zbylou částku dofinancoval zřizovatel jednotky Město Žirovnice. Více o vozidle se dočtěte na našich webových stránkách, kde bylo vozidlo již v loňském roce představeno.

Závěrem bych rád poděkovat všem, kteří se aktivně účastnili celého procesu příprav rekonstrukce hasičské zbrojnice. Velké díky patří především zastupitelům Města Žirovnice, kterým se podařilo uvolnit finance na rekonstrukci budovy a pořízení nového cisternového automobilu. Dále pak všem členům sboru dobrovolných hasičů, kteří se nemalou měrou podíleli na přípravách a stěhovaní veškerého vybavení a za ochotu podstoupit tuto složitou cestu.

Doufám, že tato nová cisterna a zrekonstruovaná budova hasičské zbrojnice bude sloužit všem spoluobčanům jak již současným, tak i budoucím.

Pavel Janů

velitel

JSDH Žirovnice

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *