24.12.2023 Technická pomoc v souvislosti s vzedmutí vodní hladiny Žirovnice

Pomoc občanům se naší jednotce sboru dobrovolných hasičů nevyhnula ani na sváteční Štědrý den. Tento den jednotka zasahovala již od ranních hodin u celkem 9 událostí. Vlivem silného sněžení v předešlém dnu a následnému dešti, došlo k rychlému tání sněhu a zvýšení hladiny na vodním toku Žirovnice v prostoru mezi rybníkem Nový (rybník Ježek) a obcí Vlčetín. Na hlásném profilu pod rybníkem Mlýnský došlo k nárustu hladiny o 104 cm na stav 146 cm a dosažení 3. stupně povodňové aktivity (výška hladiny 130 cm). Vlivem tohoto došlo k rozlití toku v celém katastru Žirovnice. Nejsložitější situace byla v prostoru úpravny vody a na rybníku Mlýnský.

24.12.2023, 8:05 Technická pomoc, čerpaní vody, Litkovice

Jednotka byla vyslána na čerpání vody do obce Litkovice. Zde jednotka provedla čerpání 10–15 cm vody v RD pomocí kalového čerpadla.

24.12.2023, 8:24 Technická pomoc, monitoring vodních toků katastr Žirovnice

Jednotka vyjížděla s DA Ford Transit při dosažení na hlásném profilu pod rybníkem Mlýnský 1. stupně povodňové aktivity (výška hladiny 90 cm) k monitoringu a kontrole čistoty stavidel a míst podél vodního toku v Žirovnici a v obci Vlčetín.

24.12.2023, 8:48 Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Žirovnice

Jednotka přejížděla s CAS 20 Scania na hráz rybníka Mlýnský. Po příjezdu na místo události provedla jednotka pročištění stavidel od naplavených kusů dřeva, které bránilo volnému průtoku vody.

24.12.2023, 9:05 Technická pomoc, čerpaní vody, Žirovnice

Jednotka přejížděla z předešlé události k čerpání vody ze sklepa rodinného domu v Žirovnici. Po příjezdu na místo události provedla jednotka vyčerpání vody pomocí kalového čerpadla a po ukončení zásahu přejížděla do průmyslové firmy jako posilová jednotka k dalšímu čerpání vody.

24.12.2023, 9:18 Technická pomoc, čerpaní vody, Žirovnice

Jednotka s DA Ford vyjížděla k čerpání vody do areálu průmyslové firmy, kde došlo k zaplavení části prostoru vodou před průmyslovou halou, kde hrozilo, že se dostane voda do budovy. Jednotka provedla pročištění a nasměrování vody do kanalizační vpusti a provedla odčerpání cca 40 cm vody. Po ukončení čerpání se vrátila jednotka s DA Ford zpět na základnu. S vozidlem CAS 20 Scania provedla jednotka monitoring toku Žirovnice, který v 10:40 dosáhl 2. stupně povodňové aktivity (výška hladiny 110 cm) a následně se také vrátila zpět na základnu.

24.12.2023, 13:08 Technická pomoc, monitoring vodního toku Žirovnice, čerpaní vody areál úpravny vody Žirovnice

Ve 13:00 dosáhla hladina vodního toku Žirovnice na hlásném profilu pod rybníkem Mlýnský 3. stupně povodňové aktivity (výška hladiny 130 cm). Naše jednotka vyjížděla s CAS 20 Scania na monitoring vodního toku Žirovnice. V prostorách kolem rybníka Mlýnský bylo zjištěno, že stoupající vodní hladina začíná ohrožovat jeden rodinný dům a garáž na osobní vozidla. Po domluvě s majitelem a zástupci povodňové komise zůstalo místo monitorované a jednotka přejížděla do prostor vodního toku u sádek v Žirovnici a areálu úpravny vody. V areálu úpravny vody bylo po informaci od pracovníka ČEVAK zjištěno, že došlo k zatopení dvou provozů úpravny vody. Jednotka nasadila k čerpání vody z provozu čerpadel plovoucí čerpadlo, ale z důvodu rychle stoupající vody, byla na místo povolána posilová jednotka s vozidlem DA Ford a přívěsným vozíkem s dalšími 2 ks plovoucích čerpadel a hadicemi. Na čerpání vody z provozu s čerpadly nasadila tedy jednotka celkem 3 ks plovoucích čerpadel.

Následně byla jednotka informována, že se na hladině rybníka Mlýnský nachází rozlomená část stromu. Jednotka s CAS 20 Scania v počtu 1+4 dostavila na základnu pro přívěsný vozík s lodí a na rybníku Mlýnský provedla vytažení stromu a jeho likvidaci z vodní hladiny. Po odstranění stromu přejela jednotka na hráz rybníka, kde prováděla čištění stavidel od naplavenin. Z důvodu rychle zvedající hladiny (v 16:20 dosáhl průtok na profilu výšky 146 cm) provedl po domluvě s pracovníkem Povodí Vltava, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství Žirovnice a člen povodňové komise zvednutí stavidel na rybníku Mlýnský, tím se podařilo zastavit vzestup hladiny na rybníku Mlýnský a v ulici Nábřeží ochránit rodinné domy od zaplavení vodou.

Po odjezdu CAS 20 Scania k rybníku Mlýnský byl vyhlášen dalším členům naší jednotky poplach a do areálu úpravny vody se dostavila další technika, a to CAS 32 Tatra T148 s přívěsnou motorovou stříkačkou PMS 12. Na místě došlo z důvodu zvedající se hladiny v druhé budově k přemístění 2 ks plovoucích čerpadel a do prostoru s čerpadly byla nasazena přenosná motorová stříkačka PMS 12 a 1 ks plovoucího čerpadla. V prostoru druhé budovy vlivem stoupající vodní hladiny kolem budovy (cca 60 cm), docházelo k protékání vody do této budovy. Po domluvě s řídicím důstojníkem, který následně na místo zásahu dopravil zásobu pytlů a pytlovačku na písek, provedla jednotka naplnění cca 70 pytlů s pískem. Pytle umístila z venkovní části budovy, do prostoru vrat a dveří, kterými docházelo k vnikání vody do budovy. Dalších 25 pytlů bylo naplněno a odvezeno k zajištění rodinného domu do ulice Nábřeží u rybníka Mlýnský. Pytle zde jednotka vlivem pozvolnému snižování hladiny již nevyužila. Po odčerpání vody z obou budov na úpravně vody ukončila jednotka v 17:17 zásah a vrátila se zpět na základnu. Z budovy, ve které jsou umístěna čerpadla bylo odčerpáno cca 60–70 cm na ploše cca 90 m2 a bylo zamezeno jejich odstavení. CAS 20 Scania v 17:20 ukončila v prostor rybníka Mlýnský zásah a vrátila se také zpět na základnu. Po vystrojení a přípravě všech vozidel do pohotovosti, se vydali všichni členové zpět ke svým rodinám ke štědrovečerní večeři.

Tímto návratem však naše činnost neskončila. Ve 20:09 a v 0:06 vyjíždělo určených 6 členů jednotky na monitoring stavu vodní hladiny a kontrolu stavidel na rybníku Mlýnský.

I přes to, že se jednalo o Štědrý den, tak zasahovalo celkem 17 členů zásahové jednotky. V areálu úpravny vody bylo na čerpání vody a plnění pytlů s pískem (v našem případě prosívky) nasazeno 10 členů jednotky, dále technika CAS 32 Tatra T148, DA Ford Transit s vozíkem, 3 x plovoucí čerpadlo, 1 x přenosná motorová stříkačka a v prostoru rybníka Mlýnský se nacházelo 7 členů jednotky s technikou CAS 20 Scania a přívěsným vozíkem s lodí.

25.12.2023 v 8:00 měla jednotka sraz na hasičské zbrojnici a vydala se na úklid hadic do areálu úpravny vody, kterých bylo při čerpání použito cca 20 kusů. U hasičské zbrojnice došlo k jejich očištění a pověšení do sušící věže. Po údržbě a ošetření vozidel a osobního vybavení se členové kolem poledne rozešli do svých domovů.

Tímto bych rád všem členům zásahové jednotky, kteří se na likvidaci těchto událostí i v takto sváteční den podíleli poděkoval. Poděkování patří rodinám zasahujících kluků, za trpělivost a pochopení, protože tyto zásahy bezpochyby narušily jejich vánoční čas a sváteční plány.

Pavel Janů

Velitel jednotky SDH Žirovnice

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *