14.04.2023 TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ ŽIROVNICE

Jednotka tento den vyjížděla ke čtyřem událostem spojených s vytrvalým deštěm a zvýšení vodní hladiny, kdy na vodním toku Žirovnice pod rybníkem Mlýnský nastal 1. stupeň povodňové aktivity, kdy byla naměřena výška vodní hladiny 93 cm, při běžném průtoku ve výšce 25 cm. Jednotka provedla vyčištění stavidel na rybníku Mlýnský od naplavených kusů dřeva a trávy.

Ke druhé události přejížděla jednotka do obce Stranná, kde došlo vlivem silného průtoku vody v potoce k odtrhání kusů drnů, dřevěných nečistot a částečnému zanesení propusti pro komunikací. Po našem příjezdu bylo zjištěno, že byla propust pod komunikací již volná a veškeré naplavené nečistoty se nachází v Návesním rybníku.

Na poslední událost tento den vyslalo KOPIS HZS kraje Vysočina naší jednotku ve 21:22, kdy se jednalo o čerpaní vody za bytovým domem na ulici Sídliště, kde vlivem dlouhého deště došlo k nastoupání vodní hladiny do výšky cca 35 cm, která ohrožovala sklepní prostory bytového domu. Jednotka provedla pomocí plovoucího čerpadla odčerpání vody. Po odčerpání vody a úklidu vybavení ukončila zásah a vracela se zpět na základnu.

Během cesty zpět na základnu si jednotka všimla na ulici Počátecká / Perleťová, že zde došlo k zanesení kanálového sběrače a voda z pole se rozlévala na komunikaci. Jednotka provedla odstranění naplavených nečistot ze záchytné mříže a po poklesu hladiny odstranila naplavenou zeminu. Po pročištění provedla úklid vybavení a vrátila se zpět na základnu.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *