09.06.2023 TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ, ŽIROVNICE

Jednotka byla vyslána k odstranění naplaveného bahna z pole na komunikaci III. třídy č. 1327, kde došlo v délce cca 800 m (hranice města Žirovnice – křižovatka ulic Popelínská – Nový Svět) naplavení bahna z pole na komunikaci a přilehlé prostory. Jednotka po příjezdu na místo události provedla pročištění kanalizačních vpustí, ve kterých se nacházela naplavená zemina a provedla postupné oplachování komunikace v ulici Popelínská a Babory pomocí asanační lišty na vozidle. Po očištění komunikace provedla pomocí vysokotlakého proudu očištění prostoru křižovatky od naplaveného bahna a kamení a po opětovném pročištění vpustí ukončila jednotka zásah a vrátila se zpět na základnu.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *